Povinné zmluvné poistenie Auto & Voľnosť PZP chráni doma aj v zahraničí Vás a každého vodiča, ktorý v čase nehody oprávnene používa Vaše vozidlo a zodpovedá za škodu spôsobenú jeho prevádzkou.

Nájdite si čas a vyberte si výhodné povinné zmluvné poistenie s množstvom benefitov a vysokým poistným krytím. 

Odporúčame vám uzatvoriť si aj havarijné poistenie, ktoré kryje škody, spôsobené na Vašom vozidle. Ak už máte v UNIQA poisťovni uzavreté PZP alebo si ho s havarijným poistením uzatvoríte získate zľavu.

Nezabudnite, že v prípade nehody je nutné spísať tlačivo "Správa o nehode", ktoré si môžete vytlačiť vo viacerých jazykoch TU.

Poistné plnenie vo výške

 • 5 000 000 € za škody na zdraví bez ohľadu na počet zranených a usmrtených
 • 1 000 000 € za škody na veciach, za náklady s právnym zastúpením a ušlý zisk

Máte záujem o pripoistenie?

 • pripoistenie čelného skla – už od 7 centov na deň
 • pripoistenie pre vodiča za 10 € ročne pre prípad smrti úrazom
 • pripoistenie pre vodiča za 10 € ročne pre prípad trvalých následkov v dôsledku havárie - EUROOCHRANA

V prípade, že sa rozhodnete pre naše povinné zmluvné poistenie a chcete Vaše doterajšie zrušiť, máme pre Vás návod na zrušenie PZP.

 • PZP môžete zmeniť jedenkrát ročne pred uplynutím jeho platnosti
 • výpoveď PZP je možná iba písomne
 • výpoveď treba doručiť svojej poisťovni min. 6 týždňov pred uplynutím platnosti PZP
 • platnosť PZP končí vo výročný deň, ktorým je vždy deň a mesiac začiatku poistenia

Dokumenty na stiahnutie

Čo je asistenčná služba UNIQA ASSISTANCE?

Ku každému poisteniu vozidla automaticky získavate základnú asistenciu. Asistenčnými službami Vám zabezpečíme napr. opravu defektu, pomoc pri zabuchnutí kľúčov či výmenu paliva, ale aj odtiahnutie vozidla do preferovaného autoservisu.

Len za 1 € mesačne máte možnosť získať aj rozšírenú asistenciu, v rámci ktorej napr. zabezpečíme náhradné vozidlo pri nehode, vybavíme formality a zošrotovanie pri totálnej škode v zahraničí, pri krádeži auta zabezpečíme letenku alebo náhradné vozidlo na návrat domov.

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA +421 2 582 52 188.

Prečo práve povinné zmluvné poistenie UNIQA?

 • bonus vodičom z menšieho mesta
 • bonus za bezškodovosť až do výšky 50 %
 • pripoistenie pre vodiča
 • možnosť využiť partnerské autoservisy