Bezpečie pre Vás a Vaše vozidlo, to je havarijné poistenie. Havarijné poistenie Auto & Voľnosť KASKO kryje škody spôsobené vlastným zavinením, škody vzniknuté živelnou pohromou, vandalizmom či krádežou. Získate tak napríklad istotu a krytie pri škodách haváriou, na parkovisku, zrážkou so zvieratami alebo lúpežou.

 

Nezabudnite, že v prípade nehody je nutné spísať tlačivo "Správa o nehode", ktoré si môžete vo viacerých jazykoch vytlačiť TU.

Máte záujem o pripoistenie?

 • GAP /poistenie finančnej straty/
 • zvláštna výbava vozidla
 • batožina prepravovaná vozidlom
 • špeciálna batožina prepravovaná vozidlom
 • náklady na zapožičanie náhradného vozidla
 • poistenie pre prípad smrti v dôsledku havárie
 • poistenie trvalých následkov po havárii
 • čelné sklo
 • pripoistenie poruchy vozidla

Čo je doplnkové poistenie GAP?

S pripoistením GAP /dorovnanie finančnej straty/ Vaše vozidlo nestráca na hodnote. V prípade totálnej škody alebo odcudezenia vozidla Vám uhradíme rozdiel medzi kúpnou cenou (trhovou cenou v čase dojednania poistenia pri starších vozidlách) a zostatkovou cenou.

Dokumenty na stiahnutie

Čo je asistenčná služba UNIQA ASSISTANCE?

Ku každému poisteniu vozidla automaticky získavate základnú asistenciu. Asistenčnými službami Vám zabezpečíme napr. opravu defektu, pomoc pri zabuchnutí kľúčov či výmenu paliva, ale aj odtiahnutie vozidla do preferovaného autoservisu.

Len za 1 € mesačne máte možnosť získať aj rozšírenú asistenciu, v rámci ktorej ponúkame mnoho ďalších benefitov, ako napr. nárok na náhradné vozidlo až na 5 dní.

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA +421 2 582 52 188.

Prečo práve havarijné poistenie UNIQA?

 • prvá škoda bez vplyvu na bonus
 • pripoistenie pozáručného servisu
 • nonstop asistenčné služby zdarma
 • možnosť dojednať neobmedzenú výšku limitu opráv