zvýšenie dôveryhodnosti
odškodnenie klientov
záruka istoty a bezpečnosti

S naším poistením budú Vaši klienti odškodnení, ak v prípade Vašej insolventnosti nebudete schopní

  • poskytnúť klientom dopravu z miesta pobytu do miesta plánovaného ukončenia zájazdu
  • vrátiť klientovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu, ak sa zájazd neuskutočnil
  • vrátiť klientovi čiastočne cenu zájazdu v prípade, ak bol poskytnutý iba z časti

Prečo práve poistenie úpadku UNIQA?

  • zníženie rizika
  • výška poistného krytia na mieru
  • istota silného partnera pri podnikaní
  • poistenie platné na celom svete

Online platba poistného

Zaplatiť