Vývoj fondov

Aktuálny prehľad vývoja fondov, ktoré ponúka UNIQA poisťovňa prostredníctvom svojich životných poistení.

UNIQA Investičné progamy

InvestUNIQA PLUS – investičný program s časovo garantovaným nezáporným zhodnotením ktorého výška v % p.a. je garantovaná poistiteľom na vopred uvedené obdobie, spravidla jeden rok, ak nie je poistiteľom stanovené inak. Hodnota garantovaného zhodnotenia v % p.a. platná pre jednotlivé obdobia je po jej zverejnení pre poistiteľa na uvedené obdobie záväzná. Poistiteľ zverejňuje nasledovné údaje: výšku aktuálneho zhodnotenia v % p.a. a obdobie za ktoré je poistiteľom garantované; výšku všetkých minulých zhodnotení v % p.a. a obdobia za ktoré boli poistiteľom garantované od začiatku platnosti tohto investičného programu, t.j. od 01. 06. 2016.

           

 

FIDELITY

 

Tatra Asset Management

 

C-QUADRAT

Náklady na životné poistenie

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení v UNIQA poisťovni, a.s.

 

Odvetvie životného poistenia podľa zákona o poisťovníctve* Priemerná výška nákladov na sprostredkovanie (PVNFS**) podľa stavu k 31.12.2015
A/1 6,98 %
A/2 - %
A/4 5,96 %
A/5 4,78 %
A/6 7,24 %

 

Vysvetlivky

*
A/1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
A/2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
A/4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
A/5. Dôchodkové poistenie.
A/6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch A/1 až A/5.

**
Počítané podľa Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2016 č. 1/2016
Zobraté z new business 2015 platného k 31.12.2015
PVNFS = diskontovane provizie / diskontovane poistne za celú poistnú dobu

 

Online platba poistného

Zaplatiť