Asistenčné služby

Unikátne asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE Vám pomôžu v situáciách, kedy si neviete rady. Tieto služby získavajú naši klienti k vybraným produktom automaticky a ZDARMA. UNIQA ASSISTANCE funguje nonstop, komunikácia prebieha v slovenskom jazyku a služby môžete využiť doma aj v zahraničí. Dokážeme Vám tak pomôcť v havarijnej situácii, zorganizovať pomoc, poradiť odbornou radou a v niektorých prípadoch preplatenie nákladov. 

 

Asistenčné služby pre domov

Ide o asistenčnú službu, ktorú získavajú všetci klienti automaticky k produktu Domov & Šťastie ako bonus. Asistenčné služby zabezpečia nevyhnutnú pomoc v havarijnej situácii.

Sú k dispozícii NONSTOP, ak potrebujete napr.

 • pomoc odborníka v prípade zablokovania dverí max. do výšky 150 EUR
 • pomoc odborníka (inštalatér, kúrenár, plynár, sklenár, zámočník, elektrikár) pre stav núdze až do výšky 250 EUR
 • náhradné ubytovanie, ochranu vašej domácnosti a prípadné sťahovacie služby až do výšky 300 EUR, ak sa stane domácnosť neobývateľnou
 • telefonickú právnu asistenciu (nielen pri poistnej udalosti)
 • právnu asistenciu s finančným plnením až do výšky 1 000 EUR
 • opravu elektrospotrebiča (do veku 7 rokov) po záručnej dobe do výšky 150 EUR

 

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA 0850 850 111, v prípade volania zo zahraničia +421 2 544 11 029.

Asistenčné služby pre auto

Ku každému poisteniu vozidla Auto& Voľnosť PZP alebo Auto & Voľnosť KASKO automaticky získavate základnú asistenciu.

Asistenčnými službami Vám zabezpečíme napr. opravu defektu, pomoc pri zabuchnutí kľúčov či výmenu paliva, ale aj odtiahnutie vozidla do preferovaného autoservisu.

Len za 1 € mesačne máte možnosť získať aj rozšírenú asistenciu, v rámci ktorej napr. zabezpečíme náhradné vozidlo pri nehode, vybavíme formality a zošrotovanie pri totálnej škode v zahraničí, pri krádeži auta zabezpečíme letenku alebo náhradné vozidlo na návrat domov.

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA +421 2 582 52 188.

Asistenčné služby pre cestovanie

Súčasťou každého balíčka cestovného poistenia Cestovanie & Sloboda sú asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE

 • poradíme Vám najbližšieho lekára, na ktorého sa môžete v zahraničí obrátiť
 • zaplatíme za Vaše ošetrenie a hospitalizáciu v zahraničí
 • sledujeme Váš zdravotný stav po Vašej návšteve u lekára
 • zabezpečíme Váš prevoz z nemocnice na Slovensko
 • v prípade Vašej hospitalizácie komunikujeme s Vašou rodinou na Slovensku
 • poskytneme Vám asistenciu pri strate dokumentov
 • poradíme Vám pred vycestovaním v oblasti hygieny, cestovania a bezpečnosti krajiny, do ktorej plánujete vycestovať
 • poskytneme kontakt na veľvyslanectvo a konzuláty

 

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA +421 2 544 11 029.

 

Pre klientov so zakúpeným poistením cez Tatra banku k platobnej karte +421 232 666 666
alebo pre volania zo SR 0850 666 666.

 

Asistenčné služby pre rizikové životné poistenie FlexiDividenda

Pripoistite si len za 0,86 EUR mesačne rozšírené asistenčné služby, ktoré zabezpečia napríklad

 • nadštandardné ubytovanie v nemocnici až do 200 EUR
 • ubytovanie pre príbuzného v blízkosti nemocnice do limitu 200 EUR
 • odvoz zo zdravotníckeho zariadenia
 • sprievod k lekárovi
 • upratovanie, pranie, žehlenie a nákup bežných domácich potrieb a liekov
 • lekár na telefóne

 

Asistenčné služby NONSTOP +421 2 544 11 029.

Asistenčné služby pre poistenie pre deti UNIQAČIK

Pripoistite si len za 0,81 EUR mesačne detské asistenčné služby, ktoré zabezpečia napríklad

 • úhradu nákladov na opatrovanie dieťaťa v prípade závažných rodinných udalostí až do 500 EUR
 • nákup a doručenie liekov s úhradou doplatku za lieky predpísané po hospitalizácii dieťaťa až do 50 EUR
 • nadštandardná izba v nemocnici až do 200 EUR / poistná udalosť
 • ubytovanie s dieťaťom v zdravotníckom zariadení – až do 200 EUR / poistná udalosť
 • doprava zo zdravotníckeho zariadenia po hospitalizácii – 100 EUR/poistná udalosť
 • návšteva lekára v domácnosti 3x ročne
 • lekár na telefóne

 

Asistenčné služby NONSTOP +421 2 544 11 029.